Dil Seçiniz
İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Yabancı Dil

Yabancı Dil

Yabancı Dil

OKUL İÇİNDE OKUL THE LANGUAGE SCHOOL

  HAZAR OKULLARI'NDA Türkçeyi doğru , güzel ve etkili kullanma esastır. Bununla birlikte yabancı dil öğretiminde pratiğe dayalı yoğun bir program hazırlanmıştır. Öğrencilerin İngilizceyi etkin ve en üst düzeyde öğrenmelerinin yanında, ikinci bir dili de konuşma ve yazma becerisi kazanmaları hedeflenmiştir.
   HAZAR OKULLARI'NDA İngilizce , anasınıfndan 12. Sınıfın sonuna kadar “nativespeaker” öğretmenlerinin katılımıyla etkin ve en üst düzeyde öğretilir. Bunun yanı sıra öğrencilerimize 5. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil seçme imkanı sunulur.
Israrla altını çiziyoruz ki HAZAR OKULLARI nda etkin yabancı dil öğretimi farklı bir öneme sahiptir. Bunun için de okulda bir bölüm “THE LANGUAGE SCHOOL” yabancı dillerin öğretimi için ayrılmıştır.

DİL HEDEFİMİZ ;

 • 4 dil becerisini uluslararası düzeyde eşit derecede
  kazandırmak:
  - Reading (Okuma)
  - Writing (Yazma)
  - Listening (Dinlediğini Anlama)
  - Speaking (Konuşma)
 • İkinci dilini kendi seviyesi doğrultusunda aktif kullanabilen
 • Uluslararası projelere katılan
 • Uluslararası sınavlara katılan ve başarı elde eden
 • TEOG sınavında başarı elde eden
 • Uluslararası iletişim becerisi geliştiren
 • Gündemdeki olayları izleyen
 • Münazara yapabilen
 • Toplum içinde sunum yapabilen bireyler yetiştirmek

 

BİZ AİLELER ve ÇOCUKLAR İÇİN YOLA ÇIKTIK ve ONLAR İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ.

 

    Evrensel kültüre entegre olabilmede yabancı dili en iyi şekilde araç olarak kullanabilme becerisini kazandırmaktır. Misyonumuz yalnızca İngilizce öğretmek değil derslerimizdeki iletişim aracılığı ile gelişen ve değişen dünyada iletişim becerileri yüksek, dilbilim bilgisine ve uluslararası düzeyde bilgi aktarımı, bilgi edinimi ve temsil yeteneğine sahip, HAZAR OKULLARI eğitim sistemi içerisinde yoğrulmuş,
    Türk değerlerini ve evrensel, toplumsal değerleri koruyup, yenilenen dünyaya aktarabilen, bireysel fikir ve toplumsal tutumlarımızı uluslararası düzeyde özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.
   Yaş seviyelerine uygun kısa hikayeleri, bölümlü kitapları, kısa yazıları, orijinal kitapları okuyup anlamak, özetlemek ve onlarla ilgili yorumlar yapabilmelerini sağlamak,
   Belli başlı konularla ilgili düşüncelerini ifade için gerekli dil bilgisi, kelime bilgisi, gramer yapıları, imla kurallarına uygun kompozisyon yazabilmelerini sağlamak,
   Kendi ilgi alanları içinde rol yapmalarına ve küçük gösterilere katılmalarına destek vermek,
   Yaşlarına göre araştırma yapmak ve projeler üretmek için yol göstermek,
   Yaşlarına ve seviyelerine uygun bir konu üzerinde araştırma yapmalarına, rol yapmalarına ve bir topluluğa sunmalarına ortam yaratmak,
   Uluslararası proje tabanlı öğrenci değişim programları yürüterek öğrencilerimizin yabancı dilinin gelişimine katkıda bulunmak, farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum ve saygı sergilemelerini ve aynı zamanda kendi kültürel zenginleşmelerini sağlamak,
   Seviyelerine uygun STARTERS-MOVERS-FLYERS-KET- PET-FCE-IELTS-TOEFL gibi uluslararası dil sınavlarında yeterliliklerini sağlamak,
   Mezun olan öğrencilerimizin tam donanımlı bir İngilizce eğitimi alarak bir sonraki eğitim kurumuna devam etmelerini sağlamak,
   Lise ve üniversitelerin hazırlık sınıfını atlayacak yabancı dil bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmek.

TEKE TEK DERSLER

  Uluslararası işbirlikleri ile eğitimde fark yaratan Hazar Koleji, 300 yıllık tarihi ile dünyanın en prestijli yayıncılık kuruluşu olan Oxford UniversityPress ile işbirliği yapmıştır. Hazar Koleji, Oxford Programını uygulayarak öğrencileri, öğretmenleri ve ebeveynleri benzeri olmayan bir içerikle buluşturuyor.
  Hazar Koleji Oxford programı yalnızca yazılı materyallerden oluşmuyor, 21.yy eğitim yönetimi doğrultusunda öğrencilerin teknoloji yeterliliği göz önünde bulunduruluyor. Bu nedenle de “basılı ve online içeriğin birlikte kullanıldığı” eğitim sistemi temel alınıyor.
  Artık derslerimizin hepsi I-Tool’lara aktarılan kaynaklardan işlendiği okulumuzda öğrencilerimiz hem görsel olarak zengin bir öğrenme ortamında yetişiyor hem de muhtelif çalışmalarla pratik yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı buluyor.
  Eğitimde mükemmelliği sağlayacak olan Oxford UniversityPress tablet içeriği, akıllı tahta materyalleri, web üzerinden veli desteği, dijital sözlük ve dijital okuma kütüphanesi Hazar Koleji Oxford Quality Okullarının ayrıcalıklı öğrencilerine sunuluyor.
 ULUSLARARASI SINAVLAR

  Her yıl Türkiye’nin birçok şehrinde ve bir çok yabancı ülkede British Council iş birliği ile SI-UK EducationCouncil tarafından düzenlenen Cambridge YoungLearnersExaminations (YLE) olarak bilinen ve Cambridge Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), Key English Test for Schools (KET for Schools), Preliminary English Test for Schools (PET for Schools), ve First Certificate in English (FCE) sınavları Hazar Okullarında da yapılmaktadır. 
  Bu sınavlar, öğrencilerin uluslararası bir standartta İngilizce öğrenmelerini ve onları ileride girecekleri İngilizce sınavlarına alıştırmak amacıyla hazırlanmış olmakla beraber İngilizce öğreniminde başarıyı teşvik eden ve öğrencilerin dil becerilerini gösteren sınavlardır.
  Her yıl dünyanın her yerinden yüz binlerce öğrenci bu sınavlara girmektedir. Türkiye’de bulunan birçok okul bu sınavları öğretim programlarına başarılı bir şekilde dâhil etmiştir ve Hazar Okulları olarak bizler de bu sınavlara yönelik çok yoğun ve ciddi bir çalışma yürütmekteyiz.
Cambridge sınavları, İngilizce öğretimi alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından İngiltere’de hazırlanır ve değerlendirilir. Bu sınavlar dil öğrenmeye ilişkin Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma bilgilerini ölçerek, öğrencilerin dört alandaki becerilerini geliştirmeye yöneliktir.