Dil Seçiniz
İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni 

Hazar Okulları olarak, bursluluk sınavı kapsamında kişisel verileri işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Aşağıda kişisel verileri nasıl işlediğimize dair açıklamaları bulabilirsiniz:

  1. Kişisel veriler hangi amaçlarla işleniyor? 

Kişisel verileri hangi amaçlar ile işlendiğimizi, ilgili hukuki sebepleri ile birlikte aşağıda inceleyebilirsiniz:

Kişisel verileri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz: 

  • Sınav başvurularının alınması,
  • Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi,
  • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi.

Verileri ayrıca, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, sınav kapsamında iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işliyoruz.

  1. Kişisel veriler başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel veriler, yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için tedarikçiler (örneğin, bilgi sistemleri desteği sağlayan firmalar) ve hukuki yükümlülüklerimiz ve yasal talepler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile,  işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu düzenlemelerine uygun olarak paylaşılacaktır.

  1. Kişisel verileri işlemenin yöntemleri ve hukuki sebepleri neler?  

Kişisel verileri, bursluluk sınavı süreçlerinin yürütülmesi için kullandığımız sistemler ve fiziki ortamda bilgi/belge toplanması suretiyle, otomatik, kısmen otomatik ve veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanıyoruz.

  1. Kanun’un 11. maddesine ilişkin haklarımı nasıl kullanabilirim? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz:

  • Tevfikbey Mah. Hayırlı Cad. No:7/9 Küçükçekmece/İstanbul (Tevfikbey Mah. Muhtarlığı Arkası) adresine posta yoluyla, ya da;
  • Sistemlerimize daha önce kaydedilmiş e-posta adresinizi kullanmak suretiyle, bilgi@hazarkoleji.com adresine e-posta yoluyla.  

 

Sorularınız için bilgi@hazarkoleji.com adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.