ORTAOKUL

Eğitim-Öğretim sürecinin temel geçiş dönemini kapsayan ilköğretimin ikinci kademesi olan Ortaokul bölümümüzü öğrencilerimiz için tüm detayları düşenerek tasarladık.

HAZAR Ortaokulu öğrencilerimizinsağlıklı bir gelişim göstermeleri amacıyla edindirilmesi planlanan hedefleri doğrudan akademik başarının sağlanması ile ilişkilendirerek, bu süreci birlikte değerlendiririz

Ortaokul bölümünde öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi, Yabancı Dil ve Sosyal Bilgiler derslerinde edinecekleri temel öğrenmeler, lise dönemine gelindiğinde oluşturulacak yeni öğrenmelere sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Bu yüzden ortaokulda akademik alanda yaşanacak başarısızlıkların ilerleyen eğitim süreçlerinde zor telafi edilebileceği gerçeği bizim tarafımızdan sürecin doğru yönetilmesi konusunda bizleri daha da hassas davranmaya itmektedir.

BİZ AİLELER ve ÇOCUKLAR İÇİN YOLA ÇIKTIK ve ONLAR İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ.

  • Seviye Sınıfları
  • Düzenli Öğrenme Süreci Kontrolü 
  • Yabancı dil geliştirilmesi 
  • Veliler ile sıkı bir işbirliği

SEVİYE SINIFLARI

Okulumuzda öğrencilerdönembaşında uygulanan düzey belirleme sonuçlarınagöre gruplandırılır ve pozitif rekabet ortamının sağlandığı homojen sınıflarda eğitimalırlar. 

DÜZENLİ ÖĞRENME SÜRECİ KONTROLÜ

Okullarımızda periyodik olarak uygulanan tarama ve deneme sınavları ile öğrenmesürecininkontrolü sağlanıp, eksikler tespit edilirkendiğer bir taraftan Öğrenci takip birimi ile bireysel öğrenme farklılıkları göz önünde bulundurularak, acil eylem planlarının oluşturulması uygulanır.

Okullarımızda Gün sonu uygulanan ödev takip saatleriyle öğrencinin bireysel çalışma alanlarının öğretmenkontrolündegeliştirilir , Hafta sonu etkinlik çalışmaları ile de üzerinden yapılacak tekrarlarla eksik öğrenmelergiderilmiş olur.

YABANCI DİL GELİŞTİRİLMESİ

Ortaokul sınıflarımızda öğrencilerimize dil düzeylerinegöreayrılmış kur sistemi uygulanmakta olup, Yabancı Dilleriniözgüvenle kullanmaları sağlanıp, Uluslararası sınavlara yönelik ortak çalışm alargerçekleştirilmektedir.

VELİLER İLE SIKI BİR İŞBİRLİĞİ

Öğretmenlerimiz , okul takip sistemindende destek alarak öğrenciningelişimini yakından takip eder ve rutin öğretmen toplantısının yanı sıra veliler ile düzenli birebir görüşmelerini yaparlar.

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi edin