ÇOCUK VE SPOR

Resim1

 ÇOCUK VE SPOR

Çocuklarda Spor ve Önemi

ASTRAND' ın dediği gibi insan organizması hareket için yaratılmıştır ve düzeni ona göre kurulmuştur. Uygarlık ilerledikçe gerek imkanların artması gerekse işçilikten tasarruf sağlayan çok sayıda alet ve cihazların ortaya çıkması, bedensel faaliyetlerin çoğunu modern yaşamda azaltmıştır. Bu durum insanları her geçen gün hareketsizliğe yöneltmiştir ki bu da insanlarda zamanla birtakım hastalıklar olarak kendini göstermeye başlamaştır.İşte bu yüzden de spor, bu tür hastalıklarda bir tedavi aracı olarak kullanılmaktadır. Amerika Newyork Hospital hekimlerinden Dr.L.Linn sporun bir yaşam tarzı içinde düzenli olarak yapılmasının insan sağlığına olan etkisini, vitaminlerin insanlar üzerindeki etkisine eş değer olduğunu ileri sürer. Bu yüzdendir ki konu ile ilgili bazı uzmanlar, sporu insanın sağlık durumunu iyileştiren ve devamına yardım eden fiziksel aktiviteler topluluğu olarak tanımlarlar.

Spor, gelişmekte olan çocuklar için yalnızca sağlık ve gelişme için değil, aynı zamanda çocukların şahsiyet gelişimleri ve mental sağlıkları açışından da önemlidir. Spor yapan çocuklar kişisel deneyimlerini, yaratıcılıklarını geliştirir ve sorumluluk duygusunu kazanırlar. Yardımlaşma ve iş birliği yapma, arkadaşlarına ve oyun kurallarına saygı gösterme gibi sosyal davranışlarını da kazanarak olumlu bir benlik gelişimi sağlarlar.

Çocukların spor yapmasındaki esas amaç; onlardaki kardiyovasküler dayanıklılığı artırma, sinir - kas koordinasyonunu, kuvveti, esnekliği geliştirmek olmalıdır ve bu özellikler okul öncesi ve ilkokul dönemi çocuklarda oyun şekilleri altında yapılan uygulamalarla kazandırılmalıdır. İnsanların yetişkinlik çağında spora karşı olan tutumları, fizyolojik fonksiyonu geliştirecek özellikte ve emniyetli bir şekilde yapılan spor aktiviteleri ile olmaktadır.
Gelecekte toplumda sorumluluklar yüklenecek yetişkinlerin iyi alışkanlıklar edinmesinde, gerek bireyler arası gerek toplumlar arası iyi ilişkilerin kurulmasında ve devam ettirilmesinde çocukluktan başlayan sporun büyük bir önemi vardır. Çocukların ilkokuldan itibaren sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve iyi bir alışkanlığın yerleştirilmesinde spor büyük önem taşır.

Çocukların spora teşvik edilmesi gerektiğine inandıktan sonra spor eğitimi alan çocukların aşağıda belirtilen özellikleri gösterdiğini unutmamak gerekir.

• Çeşitli fiziksel aktiviteleri yapmak için gerekli becerileri öğrenmiştir.
• Vücut ve kapsadığı alanın farkında olma, güç ve bağlantı gibi bileşikleri kullanarak hareket etmesini öğrenme.
• Kişisel olarak ve diğerleriyle performe edilmiş beceri kombinasyonlarda yeterlilik gösterir.
• Manipülatif, lokomotor ve non - lokomotor becerilerde yeterlilik gösterir.
• Yaptığı fiziksel aktivitelerde uzmanlık gösterir.
• Tüm yaşam içinde fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmıştır.
• Fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşam tarzının yararlarını anlar.
• Dikkat etme, düşünceyi bir arada toplama yaratıcılık ve hayal gücünü kullanma yeteneğini geliştirmiştir.
• Hoşgörü ve işbirliği kazanıp kurallara saygı göstermeyi, yenilgi ve başarıyı göstermiştir.
• Temel motorsal özellikleri kazanma, sağlıklı bünyeye sahip olma özelliğine sahiptir.

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Öğretmeni
Rekreatif Sağlık Terapi Uzmanı
Asım GÜLER
Kaynak: Doç. Dr. Sami MENTÜGAY, ( Ekim / 1997 ), Okul Öncesi ve İlkokullarda Hareket Gelişimi ve Spor, 112-113

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi edin