İlkelerimiz

 

İLKELERİMİZ

Çağdaş insan yetiştirme ilkesi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilke ile niteliklerine ve özellikle millî, lâik, demokratik, çağdaş devlet esaslarına bağlı, çağın gereklerine cevap verebilecek düzeyde akılcı, hoşgörülü, topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygusuna, dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne, yaşadığı toplumun değerlerine sahip insan haklarına saygılı, yapıcı ve yaratıcı, gerekli bilgi, beceri ve geliştirilen yetenekle donanmış gençler yetiştirmektir.

Bütünlük ilkesi:

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise birimleri ile bir bütün oluşturur. Bu birimlerin öğrencileri, bir üst düzeydeki eğitim ve öğretimin gerektirdiği niteliklere sahip olmak ve geçiş şartlarını yerine getirmek kaydıyla öğrenimlerini söz konusu öğretimin bütünlüğü içinde sürdürebilirler.

Bireyin psikolojik ve sosyal gelişiminde yaşadığı çevrenin , bulunduğu ortamın hatta kullandığı araç-gereçlerin belirleyici olduğu tartışmasız bir gerçektir. İnsan yaşamında çok önemli bir yer tutan okul da bu gelişim sürecinin tam odağındadır.

İnsan kişiliği ve kimliği özellikle anaokulu, ilk ve ortaöğretim döneminde şekillenir. Okulun konumu, popülaritesi, fiziki donanımı bile öğrenci açısından bir motivasyon ve özgüven kaynağıdır.

GELECEĞİN ÖZGÜVENİ YÜKSEK, VİZYON SAHİBİ BİREYLERİ İÇİN İDDİALI BİR PROJE

Bu realiteden hareketle HAZAR KOLEJİ , Tüm kampüsleri  büyük bir eğitim kompleksi olarak tasarlanmıştır. Anasınıfı ve 4+4+4 sistemine uygun olarak ayrı ayrı bloklardan oluşmaktadır. Fiziki çevre, eğitsel donanımı, eğitim, oyun, spor ve yaşam alanları yaş gruplarına göre planlanmıştır.

Sınıflar, kapılar, pencereler, tahtalar, koridorlar, salonlar, bahçe ve etkinlik alanları mevzuatın gerektirdiği ölçülerin üstünde tasarlanmıştır.

HAZAR KOLEJİ ’nin inşasından başlayarak tüm aşamalarında birinci sınıf malzemeler kullanılmış ve tüm bina ,yüksek teknolojiyle donatılmıştır.

Böyle bir mekanda , böyle bir ortamda eğitime büyük bir avantajla başlayan öğrenciler kuşkusuz geniş bir ufka ve gelecek tasarımına sahip olacak, büyük başarılara imza atacaktır.

 

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi edin